Μεταβιβάσεις αυτοκινήτων

εγγραφα για μεταβίβαση αυτοκινήτου

Αναλαμβάνουμε μεταβιβάσεις για όλα τα ενάριθμα και ανάριθμα αυτοκίνητα καθώς και κληρονομικά (για κληρονομικά δείτε εδώ).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αιτήσεις – Εξουσιοδοτήσεις επικυρωμένες από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας
  • ΚΤΕΟ σε ισχύ
  • Βεβαίωση Τελών απο ΔΟΥ περί μη οφειλής ( το αναλαμβάνουμε)
  • Παράβολο για τέλος αδείας και τέλος μεταβίβασης

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε τα τέλη αναλόγως κυβισμού και το σύνολο που πρέπει να πληρωθεί για μεταβίβαση.

 

Κινητήρας (κ.εκ.) Τέλος μεταβίβασης (ευρώ) ΣΥΝΟΛΟ €
(τέλη αδείας και μεταβίβασης)
51-400 30 105
401-800 45 120
801-1.300 60 135
1.301-1.600 90 165
1.601-1.900 120 195
1.901-2.500 145 220
2.500 & άνω 205 280