Τοποθέτηση Υγραερίου αλλαγή ΑΔΕΙΑΣ

Τοποθέτηση Υγραερίου αλλαγή ΑΔΕΙΑΣ

Εάν τοποθετήθηκε σύστημα υγραεριοκίνησης στο όχημά σας θα πρέπει να αλλαχτεί και η άδεια κυκλοφορίας

Απαραίτητα διακιολογητικά για τοποθέτηση υγραερίου

  • Αίτηση – εξουσιοδότηση επικυρωμένη σε ΚΕΠ ή Αστυνομοκή Αρχή
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Τα έγγραφα του Κ.Τ.Ε.Ο. (Ειδικού ελέγχου)
  • Εαν πρόκειται για εταιρεία επιπλέον απαιτείται καταστατικό ή ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ.