Ταξινόμηση Επαγγελματικού Έκδοση Πινακίδων

Ταξινόμηση Επαγγελματικού Έκδοση Πινακίδων

Εαν αγοράσατε επαγγελματικό αυτοκίνητο εισαγωγής αναλαμβάνουμε να εκδόσουμε άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για Ταξινόμηση Επαγγελματικού  – Έκδοση Πινακίδων

 • Αιτήσεις εξουσιοδοτήσεις επικυρωμένες σε ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Καταστατικό εταιρείας ή ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ
 • Εκτύπωση στοιχείων μητρώου επιχείρησης, από την προσωποποιημένη πληροφόρηση του taxisnet όπου θα φαίνεται εαν είναι ενεργή η εταιρεία και οι ΚΑΔ
 • Πιστοποιητικά τελωνείου και άδεια κυκλοφορίας από την χώρα που αγοράστηκε
 • Δήλωση που αναφέρει τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος και αποτύπωμα του πλαισίου
 • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος
  Έγκριση τύπου από την αντίστοιχη ελληνική αντιπροσωπεία
  Φωτοτυπία τιμολογίου αγοράς ή πώλησης
  Φωτοτυπία ΚΤΕΟ

Κατά περίπτωση – Αναλόγως της δραστηριότητας της επιχείρησης που αγοράζει μπορεί να απαιτούνται επιπλέον:

 • Βεβαίωση από το υγειονομικό εάν πρόκειται για νωπά τρόφιμα και λαχανικά
 • Βεβαίωση από την κτηνιατρική εάν πρόκειται για γαλακτοκομικά, κρέατα, ψάρια, αυγά και κατεψυγμένα

Επιπλέον εάν το όχημα είναι τεχνολογίας ντίζελ euro 4 και πριν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη σε ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή