Προσωρινή Ακινησία φορτηγών

Προσωρινή Ακινησία φορτηγού

Αναλαμβάνουμε να καταθέσουμε την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες του φορτηγού αντί για εσάς στο αρμόδιο υπουργείο

Απαραίτητα δικαιολογητικά για Προσωρινή Ακινησία φορτηγών:

  • Αίτηση – εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Καταστατικό ή ΦΕΚ (σύσταση έδρα διάρκεια) ή ΓΕΜΗ
  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Πινακίδες