Προσωρινή ακινησία μοτοσυκλέτας

Προσωρινή ακινησία μοτοσυκλέτας δίτροχου δικαιολογητικά

Αναλαμβάνουμε να καταθέσουμε την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες της μοτοσυκλέτας σας στην αρμόδια ΔΟΥ. (προσωρινή ακινησία μοτοσυκλέτας – δίτροχου οχήματος)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Πινακίδες