Προσωρινή ακινησία αυτοκινήτου

Προσωρινή ακινησία

Αναλαμβάνουμε να καταθέσουμε την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες του αυτοκινήτου σας στην αρμόδια ΔΟΥ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Πινακίδες