Πληρωμή τελών μοτοσυκλέτας

Πληρωμή τελών κυκλοφορίας μοτοσυκλέτας

Εαν δεν έχετε χρόνο να περιμένετε σε ουρές στην εφορία, μπορούμε εμείς να τακτοποιήσουμε τις οφειλές της μοτοσυκλέτας σας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Άδεια κυκλοφορίας