Πληρωμή τελών κυκλοφορίας

Πληρωμή τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Εαν δεν έχετε χρόνο να περιμένετε σε ουρές στην εφορία, μπορούμε εμείς να τακτοποιήσουμε τις οφειλές του αυτοκινήτου σας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Άδεια κυκλοφορίας