Οριστική Διαγραφή επαγγελματικού φορτηγού

Οριστική Διαγραφή επαγγελματικού φορτηγού

 

Έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε το επαγγελματικό όχημά σας λόγω καταστροφής, διάλυσης, παλαιότητας ή εξαγωγής στο εξωτερικό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για Οριστική Διαγραφή επαγγελματικού φορτηγού :

  • Αίτηση – εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Καταστατικό ή ΦΕΚ (σύσταση έδρα διάρκεια) ή ΓΕΜΗ
  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Βιβλίο Μεταβολών
  • Βεβαίωση Τελών ( το αναλαμβάνουμε)
  • Πινακίδες