Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου

Οριστική διαγραφή για το αυτοκίνητο δικαιολογητικά

Έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε το όχημά σας λόγω καταστροφής, διάλυσης, παλαιότητας ή εξαγωγής στο εξωτερικό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Βεβαίωση Τελών απο ΔΟΥ περί μη οφειλής ( το αναλαμβάνουμε)
  • Πινακίδες