Μετατροπή επαγγελματικού διπλώματος σε ερασιτεχνικό

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

Δικαιολογητικά :

  • Αιτήσεις Εξουσιοδοτήσεις
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • 2 Φωτογραφίες Διαβατηρίου (χωρίς γυαλιά)
  • Παράβολα
  • Με την παραλαβή του νέου διπλώματος καταθέτουμε το παλιό.