Μετατροπή διπλώματος σε Ελληνικό

μετατροπη διπλώματος σε Ελληνικό Αδεια οδήγησης

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΧΩΡΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Δικαιολογητικά :

  • Αιτήσεις Εξουσιοδοτήσεις
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Η άδεια οδήγησης και μετάφρασή της από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο. (το αναλαμβάνουμε)
  • 4 Φωτογραφίες Διαβατηρίου (χωρίς γυαλιά)
  • Πιστοποιητικά υγείας απο οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με Υπουργεία Μεταφορών με αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στους ιατρούς.
  • Παράβολα