Μεταβιβάσεις φορτηγών έως 3.5 τόνους

Μεταβιβάσεις φορτηγών έως 3.5 τόνους

Αναλαμβάνουμε να μεταβιβάσουμε το επαγγελματικό σας αυτοκίνητο χωρίς εσείς να ταλαιπωρηθείτε και να χάνετε χρόνο από την επαγγελαμτική σας δραστηριότητα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά μεταβίβασης φορτηγού έως 3,5 τόνους

Πωλητής:

  • Αίτησεις εξουσιοδότησεις επικυρωμένες σε ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Πινακίδες
  • ΚΤΕΟ σε ισχύ
  • Βιβλίο Μεταβολών (θα πρέπει να μην υπάρχει παρακράτηση)
  • Τιμολόγιο Πώλησης ή Τιμολόγιο Αγοράς (φωτοτυπία)
  • Καταστατικό ή ΦΕΚ (σύσταση έδρα διάρκεια – εκπροσώπηση)
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου
  • Βεβαίωση Τελών από εφορία (το αναλαμβάνουμε)
  • Δήλωση Υπεραξίας (το αναλαμβάνουμε)

Αγοραστής:

  • Αίτηση εξουσιοδότηση επικυρωμένη σε ΚΕΠ
  • Εκτύπωση στοιχείων μητρώου επιχείρησης απο το taxisnet του νέου ιδιοκτήτη όπου θα φαίνεται εαν είναι ενεργή η εταιρεία και οι ΚΑΔ.
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας εκπροσώπου
  • Καταστατικό( σύσταση- διάρκεια- έδρα) ή Φ.Ε.Κ ή ΓΕΜΗ
  • Παράβολο 75€

Κατά περίπτωση  Αναλόγως της δραστηριότητας της επιχείρησης που αγοράζει μπορεί να απαιτούνται επιπλέον

  • Βεβαίωση απο το υγειονομικό εαν πρόκειται για νωπά τρόφιμα και λαχανικά
  • Βεβαίωση απο την κτηνιατρική εαν πρόκειται για γαλακτοκομικά, κρέατα, ψάρια, αυγά και κατεψυγμένα
  • Επιπλέον εαν το όχημα είναι τεχνολογίας ντίζελ euro 4 και πριν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη σε ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή.