Μεταβιβάσεις μοτοσυκλετών

Μεταβιβάσεις μοτοσυκλετών δικαιολογητικά

Αναλαμβάνουμε μεταβιβάσεις για όλες τις ενάριθμες και ανάριθμες μοτοσυλέτες καθώς και κληρονομικά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αιτήσεις – Εξουσιοδοτήσεις επικυρωμένες από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας
  • ΚΤΕΟ σε ισχύ
  • Βεβαίωση Τελών απο ΔΟΥ περί μη οφειλής ( το αναλαμβάνουμε)
  • Παράβολο για τέλος αδείας και τέλος μεταβίβασης

Όσον αφορά στα κληρονομικά απαιτείται επιπλέον:

  • Πιστοποιητικό εφορίας (ποιος κληρονομεί το όχημα)

Το τέλος αδείας είναι 9 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε τα τέλη αναλόγως κυβισμού και το σύνολο που πρέπει να πληρωθεί για μεταβίβαση.

Κινητήρας (κ.εκ) Τέλος μεταβίβασης (ευρώ) ΣΥΝΟΛΟ €
(τέλη αδείας και μεταβίβασης)
51-400 30 39
401-800 45 54
801-1.300 60 69
1.301-1.600 90 99
1.601-1.900 120 129
1.901-2.500 145 154
2.500 &άνω 205 214