Μεταβιβάσεις επαγγελματικών λόγω αλλαγής επωνυμίας

Αλλαγή επωνυμίας σε επαγγελματικό

Εαν αλλάξετε επωνυμία στην επιχείρησή σας οφείλετε να αντικαταστήσετε την άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων σας και μπορούμε να το αναλάβουμε για εσας χωρίς να χρειαστεί να χάσετε χρόνο

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Αίτηση εξουσιοδότηση επικυρωμένη σε ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Βεβαίωση Επιτηδεύματος απο ΔΟΥ για το αντικείμενο εργασιών και η έδρα με τη νέα επωνυμία
  • ΦΕΚ σύστασης εκπροσώπησης αλλαγής επωνυμίας έδρας
  • Βεβαίωση Τελών κυκλοφορίας (το αναλαμβάνουμε)
  • Βιβλίο μεταβολών
  • ΚΤΕΟ σε ισχύ