ΚΤΕΟ μοτοσυκλετών

ΚΤΕΟ μοτοσυκλετών

Εαν ο χρόνος σας είναι περιορισμένος αναλαμβάνουμε τη διαδικασία ελέγχου ΚΤΕΟ της μοτοσυκλέτας σας όπως :

  • προέλεγχο
  • επισκευή
  • αντικατάσταση ανταλλακτικών
  • εκπρόθεσμοι έλεγχοι
  • πρόστιμα
  • παραλαβή μοτοσυκλέτας
  • παράδοση μοτοσυκλέτας και δελτίου τεχνικού ελέγχου

Απαραίτητα έγγραφα διεκπεραίωσης :

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Προηγούμενο δελτίο ελέγχου (εαν υπάρχει)