ΚΤΕΟ αυτοκινήτων

Ελεγχος ΚΤΕΟ

Εαν ο χρόνος σας είναι περιορισμένος αναλαμβάνουμε τη διαδικασία ελέγχου ΚΤΕΟ όπως :

  • προέλεγχο
  • επισκευή
  • αντικατάσταση ανταλλακτικών
  • εκπρόθεσμοι έλεγχοι
  • πρόστιμα
  • παραλαβή οχήματος
  • παράδοση αυτοκινήτου και δελτίου τεχνικού ελέγχου

Απαραίτητα έγγραφα :

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Προηγούμενο δελτίο ελέγχου (εαν υπάρχει)