Αρση παρακράτησης μοτοσυκλέτας

Αρση παρακράτησης μοτοσυκλέτας

Εαν έχετε εξοφλήσει τη μοτοσυκλέτα σας, μπορείτε να παραλάβετε τη νέα άδεια χωρίς παρακράτηση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την άρση παρακράτησης μοτοσυκλέτας:

  • Αίτηση – Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Δήλωση εξόφλησης από πωλητή