Αρση ακινησίας μοτοσυκλετών

αρση ακινησίας μοτοσυκλέτας και διτρόχου οχήματος

Αναλαμβάνουμε την άρση ακινησίας της μοτοσυκλέτας σας απο την αρμόδια ΔΟΥ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά άρσης ακινησίας μοτοσυκλέτας:

  • Αίτηση – εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Έγγραφο ακινησίας
  • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (φωτοτυπία)