Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας επαγγελματικού

Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας επαγγελματικού

Εαν οι πινακίδες του επαγγελματικού αυτοκινήτου σας είναι σε κακή κατάσταση ή εαν σας τις κλέψανε πρέπει να το δηλώσετε αμέσως στην αστυνομία και να προμηθευτείτε νέες. Αναλαμβάνουμε να αντικαταστήσουμε τις πινακίδες του φορτηγού σας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς.

Απαραίτητα δικαιολογητικά αντικατάστασης πινακίδων επαγγελματικού:

  • Αίτηση – Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου εκπροσώπου
  • Καταστατικό ή Φεκ (σύσταση έδρα διάρκεια) ή ΓΕΜΗ
  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • 2 Πινακίδες εάν πρόκειται για φθορά
  • Δήλωση αστυνομίας εάν πρόκειται για απώλεια ή φθορά
  • Παράβολο 30€ εάν είναι 1η φορά 60€ εάν είναι 2η και επιπλέον