Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας μοτοσυκλέτας

Αντικατάσταση πινακίδων μοτοσυκλέτας και μοτοποδηλάτου διτροχου

Αναλαμβάνουμε να αντικαταστήσουμε την άδεια κυκλοφορίας σας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Πινακίδα εαν πρόκειται για φθορά
  • Παράβολο