Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας

αντικατάσταση πινακίδων αυτοκινήτου

Αναλαμβάνουμε να αντικαταστήσουμε την άδεια κυκλοφορίας σας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Άδεια κυκλοφορίας
  • 2 Πινακίδες εαν πρόκειται για φθορά
  • Παράβολο
  • Δήλωση από αστυνομία εάν πρόκειται για απώλεια ή κλοπή