Αντίγραφο αδείας μοτοσυκλέτας

Αντίγραφο αδείας μοτοσυκλέτας

Αναλαμβάνουμε να αντικαταστήσουμε την άδεια κυκλοφορίας σας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Άδεια κυκλοφορίας (εαν υπάρχει)