Ανανέωση διπλώματος

Ανανέωση διπλώματος άδειας οδήγησης

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Δικαιολογητικά :

  • Αιτήσεις Εξουσιοδοτήσεις
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • 4 Φωτογραφίες Διαβατηρίου (χωρίς γυαλιά)
  • Πιστοποιητικά υγείας απο οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με Υπουργεία Μεταφορών με αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στους ιατρούς.
  • Παράβολα
  • Με την παραλαβή του νέου διπλώματος καταθέτουμε το παλιό.