Άρση παρακράτησης φορτηγού – επαγγελματικού

Άρση παρακράτησης φορτηγού - επαγγελματικού

Εαν έχετε εξοφλήσει το φορτηγό σας, μην αμελείτε να παραλάβετε τη νέα άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση για να εγγραφεί και στο βιβλίο μεταβολών η άρση. Το διεκπεραιώνουμε για εσάς άμεσα χωρίς να χάσετε από τον πολύτιμο χρόνο σας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου νόμιμου εκπροσώπου
  • Καταστατικό ή ΦΕΚ ( σύσταση έδρα διάρκεια) ή ΓΕΜΗ
  • Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
  • Βιβλίο Μεταβολών
  • Δήλωση εξόφλησης από πωλητή (επιπλέον καταστατικό ή φεκ εαν είναι εταιρεία)