Άρση παρακράτησης αυτοκινήτου

Απαραίτητα έγγραφα για την άρση παρακράτησης του αυτοκινήτου σας

Εαν έχετε εξοφλήσει το αυτοκίνητό σας, μπορείτε να παραλάβετε τη νέα άδεια χωρίς παρακράτηση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή
  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Δήλωση εξόφλησης από πωλητή (επιπλέον καταστατικό ή φεκ εαν είναι εταιρεία)