Διεκπεραίωση Βαρέων Οχημάτων

Διεκπεραίωση βαρέων μηχανημάτων

Έχετε περιορισμένο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή σας και θέλετε τη βοήθειά μας; Δείτε τι μπορούμε να σας προσφέρουμε όσον αφορά τα βαρέα οχήματα όλων των ειδών. Αναλαμβάνουμε όλα τα βαρέα και επαγγελματικά οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης όπως:

 • μπουλντόζες
 • προωθητές γαιών
 • αυτοκινούμενοι αναμικτήρες σκυροδέματος – μπετονιέρες
 • πρέσες μπετού
 • τηλεσκοπικοί γερανοί
 • καλαθοφόροι γερανοί
 • περονοφόροι ανυψωτές βαρών
 • μηχανήματα εκσκαφής
 • φορτωτές
 • μηχανικοί εκσκαφείς με κουβά φορτώσεως
 • λοιπά οχήματα Ιδιωτικής – Δημοσίας χρήσης

Ενδεικτικές υπηρεσίες:

 • Μεταβιβάσεις
 • Έκδοση αντιγράφου αδείας κυκλοφορίας
 • Αλλαγή χρώματος  
 • Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας λόγω απώλειας κλοπής φθοράς
 • Άρση παρακράτησης
 • Ταξινομήσεις
 • Μεταβιβάσεις ενάριθμων και ανάριθμων
 • Μηχανολογικές μελέτες και σχέδια
 • Αποχαρακτηρισμοί
 • Διαγραφή μητρώου
 • Αλλαγή κινητήρα
 • Βιβλία μεταβολών
 • Προσδιορισμός χρήσης ιδιωτικής – δημοσίας
 • Πληρωμή τελών
 • ΚΤΕΟ
 • Δηλώσεις ακινησίας
 • Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης
 • Αλλαγή χρήσης
 • Άδειες έλξης

Οποιαδήποτε άλλη εξωτερική εργασία σε δημόσιες υπηρεσίες υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών – οργανισμών.

Διεκπεραιώσεις αυτοκινητιστικών υποθέσεων άμεσα και οικονομικά!